Profil

Advokátska kancelária JUDr. Evarista Zuzana bola založená v roku 2009.

JUDr. Evarist Zuzan pôsobil v rokoch 2007 – 2009 ako advokátsky koncipient v poprednej advokátskej kancelárii URBÁNI & Patrners s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici, neskôr pôsobil ako spoločník a konateľ tejto advokátskej kancelárie a od roku 2009 vykonáva advokáciu samostatne.

Advokátska kancelária JUDr. Evarista Zuzana je mladou, modernou a flexibilnou advokátskou kanceláriou, pozostávajúcou z tímu ambicióznych právnikov a poskytujúcou vysoko odborný právny servis, prinášajúci nové a progresívne riešenia.

Našim hlavným cieľom je poskytovať právne služby s dôrazom na vysokú úroveň odbornosti, profesionality, rýchlosti a efektivity. Samozrejmosťou je individuálny prístup ku každému nášmu klientovi, ktorý zohľadňuje jeho potreby a individuálne požiadavky.

Právnu pomoc poskytujeme predovšetkým v oblastiach obchodného práva, práva obchodných spoločností, občianskeho práva, rodinného práva,  práva nehnuteľností a trestného práva. Súčasne sa rovnako intenzívne venujeme mimosúdnemu riešeniu sporov a zastupujeme našich klientov pred súdmi.

Medzi našich klientov patria fyzické aj právnické osoby v tuzemsku a v zahraničí, malí podnikatelia a veľké obchodné spoločnosti.

V záujme kvality poskytovaných právnych služieb úzko spolupracujeme s odborníkmi a znalcami z rôznych oblastí, ide najmä o účtovných poradcov, notárov, exekútorov, prekladateľov a tlmočníkov, ale  spolupracujeme aj s právnikmi a advokátmi pôsobiacimi v iných odvetviach práva.

Advokátska kancelária JUDr. Evarista Zuzana poskytuje svojim klientom právne služby aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Klienta si vážime, a preto sa snažíme, aby sa naša vzájomná spolupráca neobmedzovala len na jednorazové riešenia, ale aby smerovala k vytvoreniu dlhodobého a na dôvere založeného partnerského vzťahu.