Ľudia

  • JUDr. Evarist Zuzan, advokát

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela (2005). Po skončení štúdia pôsobil ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde v Banskej Bystrici, potom ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii URBÁNI&Partners s.r.o. V roku 2009 úspešne zložil advokátske skúšky a stal sa konateľom a spoločníkom advokátskej kancelárie URBÁNI&Partners s.r.o. V roku 2009 si založil vlastnú advokátsku kanceláriu. Ťažiskovo sa venuje trestnému právu a správe obchodných spoločností.

  • JUDr. Peter Uhlár, advokátsky koncipient

V roku 2005 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Po ukončení štúdia pracoval ako vedúci slovenskej pobočky českej spoločnosti, ktorá sa zaoberá právnym poradenstvom v oblasti medzinárodného obchodného práva, zakladaním a správou zahraničných a off-shore obchodných spoločností. Popri tom aktívne pracoval ako prekladateľ a tlmočník vo vlastnej prekladateľskej agentúre, kde sa okrem iného venoval prekladom legislatívnych a administratívnych textov Európskej Únie. Od roku 2010 pracuje ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Evarista Zuzana. Špecializuje sa na oblasti vymáhania pohľadávok a exekučného práva, tiež na právo týkajúce sa nehnuteľností a na stavebné právo. Aktívne ovláda nemecký a anglický jazyk.